Info

De familievereniging Gillès de Pélichy en de Gillès v.z.w. werd in 1976 in het leven geroepen op initiatief van de stamvader Baron Gillès de Pélichy (Joseph).

Het doel van deze vereniging is de familie in stand te houden en de familiebanden nauwer aan te halen. Ook streeft het ernaar de religieuze, morele en burgerlijke waarden bij haar leden te verscherpen. Bovendien wil ze archieven, kunstwerken en – meer algemeen – alle documenten en voorwerpen die de familie of een familielid ten goede kunnen komen, verzamelen, bijhouden en bestuderen.

Het behoud van haar patrimonium door het beheer als goede pater familias is eveneens een belangrijke doelstelling van de vereniging.

Een jaarlijkse Algemene Vergadering komt samen bij een van de familieleden die zo vriendelijk is de vereniging te ontvangen.