De familie “de Pélichy”

De familie de Pélichy zijn oorspronkelijk handelaars uit Savoie die zich in de 16e en 17e eeuw in Vlaanderen vestigden. Zij splitsten zich op in diverse takken in o.a. Haringe-Roesbrugge, Sint-Winoksbergen, Diksmuide, Nieuwpoort en Hulst, met (voor)namen als Pilisy, Pillecyn, Fey, enz.

Jean de Pelichy vestigde zich als handelaar in Amsterdam, vanwaar hij een handelshuis in Sevilla oprichtte waar hij in 1698 overleed. Hij staat aan het begin van het geslacht van de Baronnen de Pelichy, dat in 1994 is uitgestorven.

Op driehonderd jaar tijd reisden dertien generaties de Pelichy overal rond: terug in Vlaanderen (eerst Brugge en dan Gent in de 18e eeuw) telden we onder hen officieren ten dienste van Spanje en van het Heilig Roomse Rijk, een burgemeester van het Brugse Vrije, een raadsheer bij de Raad van Vlaanderen in Gent, een talentvolle kunstschilder, de heren van Turksweert in Gelre, officieren ten dienste van Oostenrijk in de oorlogen tegen Napoleon, een minister voor Katholieke aangelegenheden in het Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I…

… (terwijl zijn broer – de toekomstig burgemeester van Brugge – in het Nationaal Congres zetelt en meewerkt aan de oprichting van het nieuwe koninkrijk België), drie burgemeesters van Zevergem, een priester en stichter van scholen in Izegem, een officier en een “territoriaal bestuurder” in Congo, enz.

Een Oostenrijkse familietak blonk een eeuw lang uit met onder meer keizerlijke en koninklijke kamerheren, een Generaal, een kloosteroverste, twee Ridders van de Duitse Orde, een Vrouwe van het Sterrekruis. In 1918 stierf deze tak uit.

De familie Gillès de Pélichy stamt af van de dochter van Baron Jean de Pelichy (1774 – †1859), lid van het Nationaal Congres, Senator en Burgemeester van Brugge, wiens naam ze sinds 1872 voortzetten.

Wapenschilden

Armoiries-de-Pelichy

In groene en zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie uitkomende gouden rozen aan zwarte stelen met een blad, de stelen van de eerste en derde roos schuin rechts geplaatst, die van de tweede roos schuin links.